EXTRA HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V NAŠEM HOTELU

EXTRA HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V NAŠEM HOTELU

Vaše bezpečí a bezpečí našeho personálu vždy bylo, je a bude naši nejvyšší prioritou. Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli zaujmou a dodržovat následující preventivní opatření.

OBECNÉ INFORMACE

 • Veškeré prostory hotelu jsou pravidelně čištěné, dezinfikované a dle svých možností provětrávané.
 • Periodická a pravidelná frekvence těchto úkonů byla ještě adekvátně navýšena.
 • Používáme výhradně profesionální čistící prostředky, které byly vyvinuty právě k těmto účelům.
 • Všechen náš profesionální personál je pečlivě proškolen a protrénován ve věci dodržování veškerých preventivních opatření.
 • Ve spoluprací s odborníky a profesionály jsme identifikovali veškerá místa, která jsou nejfrekventovanější z hlediska lidského dotyku. Těmto prostorům věnujeme obzvláště zvýšenou pozornost.
 • Veškeré veřejné prostory a místa kde není možné zcela eliminovat jakýkoliv fyzický kontakt jsme vybavili dezinfekčním gelem a jednorázovými rukavicemi.
 • Jednorázové roušky jsou k dispozici na požádání v recepci.
 • Odebrali jsme veškeré papírové letáky a brožury a nahradili jsme je digitální formou.
 • Klimatizace a osvětlení jsou automaticky naprogramované a není nutné do nich manuálně zasahovat.
 • Rádi bychom požádali všechny naše hosty, aby mezi sebou dodržovali doporučené rozestupy a preferovali bezhotovostní formu platby.
 • V případě nutnosti jsou naši kolegové oprávněni vyzvat naše hosty, aby dodržovali předepsaná preventivní opatření. 

 

NÁŠ TEAM

 • Veškerý náš personál má platnou zdravotní prohlídku a je způsobilý pro práci v hotelu.
 • Celý náš restaurační a kuchyňský team má kromě této prohlídky také platný zdravotní průkaz opravňující ho pro práci v gastronomickém provozu.
 • Všem našim kolegům je při příchodu do práce měřena tělesná teplota a nikdo s vyšší hodnotou není vpuštěn do prostoru hotelu.
 • Všichni naši kolegové dodržují nařízená preventivní opatření a nosí roušky a jednorázové rukavice během celé své směny.
   

RESTAURACE & BAR

 • Restaurační provoz je oddělený pro hosty, kteří u nás konzumují a pro ty, kteří si svou objednávku u nás pouze vyzvedávají.
 • Mezi jednotlivými stoly je zachovaný minimálně 1m odstup.
 • Sedací inventář je pravidelně čištěn mokrou cestou.
 • Stůl a malý stolní inventář je pravidelně dezinfikovaný po odchodu každého hosta a před příchodem toho dalšího.
 • Naše mycí technologie byly přenastaveny tak, aby samotný mycí cyklus inventáře trval déle a množství samotného smývaného inventáře bylo zároveň i sníženo.
   

HOSTOVSKÉ POKOJE

 • V první fázi obnovení provozu nabízíme všem hostům naše zbrusunové pokoje, které nikdy nebyly používány.
 • V měsíci červnu neočekáváme vysokou obsazenost a každý pokoj nebude po odjezdu hosta přidělen dalších 24 hodin.
 • Veškeré hostovské pokoje jsou pravidelně čištěné, dezinfikované a provětrávané.
 • Používáme výhradně profesionální čistící prostředky, které byly vyvinuty právě k těmto účelům.
 • Všechen náš profesionální personál je pečlivě proškolen a protrénován ve věci dodržování veškerých preventivních opatření.
 • Ve spoluprací s odborníky a profesionály jsme identifikovali veškerá místa, která jsou nejfrekventovanější z hlediska lidského dotyku. Těmto prostorům věnujeme obzvláště zvýšenou pozornost.
 • Jednorázové roušky jsou k dispozici na požádání v naší recepci.
 • Odebrali jsme veškeré papírové letáky a brožury a nahradili jsme je digitální formou.
 • Klimatizace a osvětlení jsou automaticky naprogramované a není nutné do nich manuálně zasahovat.
 • Pakliže si to hosté nepřeji, jejich pokoj nebude během jejich pobytu u nás standardně uklízen a personál do něho nebude vstupovat.
 • Dezinfekční gel je k dispozici na každém jednom patře naproti hlavnímu výtahu.
   

KONFERENCE

 

 • Mezi jednotlivými pracovními místy specifikovanými v objednávce klienta je 1m odstup.
 • Sedací inventář je po skončení každé jedné akce čištěn a dezinfikován mokrou a suchou cestou.
 • Stoly jsou po skončení každé jedné akce dezinfikovány.
  Drobné a obecně sdílené vybavení prostorů bylo odebráno a je hostům dodáváno na vyžádání (např. moderovací box).
 • AV a moderovací technice (flipchat, fixy atd.) je věnována extrémní péče tykající se její dezinfekce.
   

FITNESS

 

 • Maximální počet hostů kteří mohou využívat hotelové fitness ve stejném čase je 3
 • Během samotného cvičení musí být mezi jednotlivými hosty udržen odstup min. 1m
 • Veškeré prostory fitness jsou pravidelně čištěné a dezinfikované
 • Periodická a pravidelná frekvence těchto úkonů byla ještě adekvátně navýšena.
 • Používáme výhradně profesionální čistící prostředky, které byly vyvinuty právě k těmto účelům.
 • Návštěvníkům fitness jsou k dispozici dezinfekční ubrousky, kterými si mohou preventivně sami přečistit cvičební nářadí. 

V případě možných dotazů se nás neváhejte prosím kdykoliv obrátit.

 

Jaroslav Kroužel

Operations Manager

Botanique Hotel Prague

 

E: jaroslav.krouzel@hotelbotanique.com

D: +420 226 222 606